SVETON
З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
Хиляди евтини артикули!
Хиляди евтини артикули!

ПРОТОКОЛ ЗА ПТП
ИЗТЕГЛЕТЕ
  "СВЕТОН ГРУП" - компания специализирана в областта на посредничество между водещи застрахователни, осигурителни и финансови институции на пазара и крайният клиент.
С

В

Е

Т

О

Н


    Мисията ни е: Защита на Вашите интереси при най-добри условия и тарифи. Помощ, съдействие и прозрачност при управление на риска върху Вашата лична или фирмена безопастност.

"Светон Груп" използва софтуерни решения от
Управление на процесите в Брокерските Компании
Продуктът ISG Broker е отворено решение, което работи както самостоятелно така и се интегрира едновременно с всички останали модули на ISG CRM, ISG BPM и т.н.т, като прави връзка и с всички съществуващи системи. То е създадено за да обхване целия поток от информация в една Брокерска компания. Основна цел е автоматизиране на връзките между застрахователните компании , клиенти , служители и управление на брокера и подобряване на
качеството на предлаганите услуги